حاشیة شرح الهدایة صفویه

نظر شما:

تألیف سیدشریف علی گرگانی (ف: ۸۱۶ق) نستعلیق سده ۱۰ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ دولت آبادی قطع نیم ربعی جلد تیماج سرخ لایی با آستر ابری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۳۸/۰۰۱
پدید آورندگان : علی بن محمد الجرجانی (محشی)
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، تیماج سرخ لایی با آستر ابری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان