زکیه زکوتیه صفویه

نظر شما:

تألیف حسن بن عبدالرزاق در ۷ فصل شکسته نستعلیق سده ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع جانمازی جلد میشن آلبالویی لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۵۲/۰۰۳
پدید آورندگان : حسن بن عبدالرزاق لاهیجی (مؤلف)
موضوع اثر : زکات
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان