تقویم الایمان صفویه

نظر شما:

تألیف و به خط نستعلیق حسین اردبیلی استرآبادی در رجب ۱۰۴۹ق به نام حسین خاندر تفسیر وشرح حدیث آغاز افتاده عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه سمرقندی قطع نیم ربعی جلد تیماج آلبالویی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۲۴/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین اردبیلی استرآبادی (مولف) حسین اردبیلی (کاتب)
موضوع اثر : تفاسیر (سوره توحید)/ تفاسیر (سوره فاتحه)
تاریخ خلق : ۱۰۴۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان