شرح غزل حافظ شیرازی

نظر شما:

تألیف جلال الدین محمد دوانی نسخ و نستعلیق سده ۱۴ق کاغذ فرنگی قطع وزیری متوسط جلد تیماج سیاه ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۳۶/۰۰۵
پدید آورندگان : محمد بن اسعد دوانی (شارح.) خواجه حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : نقد و تفسیرو شرح غزل
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک