تجریدالعقاید صفویه

نظر شما:

تألیف خواجه نصیرالدین طوسی (ف: ۶۷۲ق) نسخ خوش سده ۱۰ق صفحه نخست نونویس مجدول به زر و رنگها عنوان و نشان به شنگرف ۸۰ برگ ۸ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلدرویه کاغذ با عطف چرمی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۳۲/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : اسلام/عقاید/کلام
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذی با عطف چرمی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز ،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مجموعه, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان