حاشیة حاشیة تحریرالقواعد المنطقیة فی شرح الرسالةالشمسیة صفویه

نظر شما:

تألیف قره داود شاگرد سعد تفتازانی نسخ نزدیک به تعلیق سده ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف آغاز افتاده ۱۰۱ برگ ۲۶ سطری کاغذ فستقی قطع وزیری کوچک جلد تیماج سیاه لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۳۱/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن محمد جرجانی (شارح و مؤلف سوم) محمدبن محمد قطب‌الدین رازی (شارح و مؤلف دوم) علی‌بن عمر کاتبی قزوینی (مؤلف اولیه) قره‌داود (شارح و مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر حاشیة تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرسالة الشمسیة علی‌بن محمد جرجانی/ منطق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان