حاشیه حاشیه تحریرالقواعد المنطقیة فی شرح الرسالةالشمسیة صفویه

نظر شما:

تألیف قره داود شاگرد سعد تفتازانی نسخ سده ۱۱ق انجام نونویس عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فستقی قطع نیم ربعی جلد تیماج سیاه لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : قره‌داود (نامعلوم) علی‌بن محمد الجرجانی (نامعلوم) محمدبن محمد قطب‌الدین رازی (نامعلوم) علی‌بن عمر کاتبی قزوینی (نامعلوم)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/منطق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، تیماج سیاه لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان