مسالک‌الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : قاسم‌بن حسن‌قلی سرجامیه (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۵۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان