رسالة فی العمل بالصحیفة الحجمیة صفویه

نظر شما:

تالیف محمد صحری حریری، نسخ ابوالصلاح محمد قطری قاضی دارندهٔ نسخه از سده ۱۱ و ۱۲، عنوان و نشان شنگرف و زرد، دارای جدول به شنگرف و لاجورد، حواشی با نشان «منه»، بر کاغذ فستقی استانبولی در ۹ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۱/۰۰۳
پدید آورندگان : محمد صحری حریری (مؤلف) ابوالصلاح محمد قطری قاضی (کاتب)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی استانبولی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان