احکام الاعوام صفویه

نظر شما:

تالیف علیشاه بن قاسم خوارزمی بخاری (علاءالدین) صاحب کتاب معروف اثمار و اشجار، نسخ ۲۵ محرم ۱۰۱۰، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک مجید بن محمد بیک، یادداشت خریداری و مهر در ربیع الثانی ۱۲۳۶، گویا یادداشت عرض دید و مهر علی اکبر در ۱۲۳۶، مهر عبدالوهاب الحسینی، مهر محمدتقی بن عبدالوهاب الحسینی، یادداشت تملک میر .... بن میرابوالقاسم طبیب کاشانی، بر کاغذ ترمه در ۱۷۰ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ کهنه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علیشاه بن محمدقاسم خوارزمی بخاری (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ کهنه ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان