اشعار فارسی در موضوع فقه صفویه

نظر شما:

تالیف احمد علامه، نستعلیق سده ۱۱، با مهر فضلعلی و زین العابدین و علی، بر کاغذ ترمه در ۴ برگ ۱۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۹/۰۰۳
پدید آورندگان : احمد علامه (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : ارث (فقه)/ شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان