صحیفه الاسطرلاب صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی (۹۵۳ - ۱۰۳۰) معروف به شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت، شکسته نستعلیق ۱۱۲۵، عنوان و نشان و جدول ها و دوایر شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۷۲ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۵۴/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : ۱۱۲۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی و نقاشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان