تحفة حاتمی صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی (۹۵۳ - ۱۰۳۰) معروف به شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت، رساله ی موجود را شیخ بهایی برای میرزا حاتم بیکا در ۱۰۰۴ در قزوین ساخته، شکسته نستعلیق ۱۱۲۵، عنوان و نشان و جدول ها و دوایر شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۷۲ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۵۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهایی (مؤلف)
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : از ۱۱۲۵ قمری (قرن ۱۲) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی و نقاشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان