تحریر کتاب‌المناظر الاقلیدس‌الصوری صفویه

نظر شما:

تصحیح یعقوب کندی، تحریر خواجه نصیرالدین طوسی در شوال ۶۵۱، شکسته نستعلیق علی بن نصرالله الدهلی در ۹۸۶ از روی نسخه ای که آن از روی نسخه ی علامه ... محمودیه ی شیرازیه نوشته بود، عنوان و نشان و اشکال هندسی شنگرف، از آن لطفعلی بن محمدکاظم با تاریخ رجب ۱۳۳۷ در تهران، در برگ ا فهرست رساله های مجموعه است از حاج میرزا علی اکبر همدانی(صدرالاسلام)، بر کاغذ ترمه در ۱۳ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۹/۰۰۶
پدید آورندگان : یعقوب‌بن اسحاق الکندی (مصحح) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف) علی بن نصرالله الدهلی (کاتب) اقلیدس (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : مناظر و مرایا/ هندسه
تاریخ خلق : ۹۸۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان