قصاید صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۶۳/۰۰۶
پدید آورندگان : حمیدی (مولف) محمدبن تاج‌الدین جزایری (خطاط) ابن‌فارض (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : از ۱۱۱۲ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۲۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای و ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان