تذکره شعاعیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین شعاع شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : شاعران ایرانی
تاریخ خلق : ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۶۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان