تاج الماثر ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن بن محمد نظامی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ اسماعیلیان ایران
تاریخ خلق : ۷۵۴ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : ختایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, خط نسخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان