دیوان حافظ شیرازی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۳۰/۰۰۲
پدید آورندگان : شمس‌الدین محمد حافظ (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان