مرصادالعباد من المبدءالمعاد صفویه

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله بن محمد نجم رازی (مؤلف)
موضوع اثر : تصوف/ عرفان/ نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : فستقی و نخودی
جنس : فستقی و ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان