گزیده از دیوان شمس تبریزی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۹۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن علی شمس تبریزی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان