مثنوی کوتاه ناشناس صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۱۴/۰۱۲
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن، پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان