منازل‌السائرین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۹۷/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالله بن محمد انصاری (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت/ عرفان
تاریخ خلق : ۱۱۰۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ ابری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ابری سازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان