تاریخ صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۶۵/۰۰۲
پدید آورندگان : کمال‌بن جلال منجم یزدی (مولف)
موضوع اثر : تاریخ ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان