فهرست کتب کتابخانه صدرالدین قونوی خوارزمشاهیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۶۳/۰۱۰
پدید آورندگان : صدر الدین محمد قونوی (مالک کتابخانه)
موضوع اثر : نسخه‌های خطی/ فهرست کتابها
تاریخ خلق : ۶۶۵ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی گره ، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان