الفرق بین الأمراض ‌المشکلة (/ ما یشتبه من ¬الأسباب و الدّلائل و الأمراض) ایلخانان

نظر شما:

کتابی است در ذکر امراض مشترک‌العلامة و متشابهةالدّلایل و بیان وجوه افتراق آنها به صورت سؤال و جواب که مشتمل بر یک «مقدّمه» و پنج «مقاله» است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۸۲/۰۰۴
پدید آورندگان : سمرقندی، نجیب‌الدّین ابوالفتح (ابوحامد) محمّد بن علی (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای و دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان