جامع الفوائد (طبّ یوسفی) صفویه

نظر شما:

مؤلّف در سال ۹۱۴ق رساله‌ای منظوم به نام علاج الأمراض که مشتمل بر ۲۸۹ رباعی دربارهٔ علاج هر بیماری است را نگاشته و چند سال بعد جامع الفوائد که گزارشی از رسالهٔ مزبور است را در پنج «مقاله» مرتّب کرده است. نگارش این اثر در هرات و در ۱۸ رمضان سال ۹۱۸ق انجام یافته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۸۵/۰۰۲
پدید آورندگان : یوسفی هروی، یوسف بن محمّد (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان