چند نسخه پزشکی صفویه

نظر شما:

رسالات طبّی از مؤلّفانی ناشناخته به زبان فارسی. نستعلیق و شکسته تحریری سدهٔ ۱۱ق، چند دستور پزشکی (صفحهٔ آخر به عربی)، مختلف السّطور، کاغذ نوعی ترمه، قطع نیم رُبعی، رکابه دار، جلد تیماج قهوه ای لایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۵۲/۰۱۳
موضوع اثر : پزشکی/دستورالعملها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان