الجامع لقوی الادویة و الاغذیة تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

بزرگترین دائرةالمعارف داروشناسی بازمانده از قرون وسطی است که در آن خواص، منافع، تأثیرات، کیفیّت استعمال و مراتب قوای بیش از ۱۴۰۰ دارو و خوراکی مفرد گیاهی، جانوری و معدنی با استناد به بیش از ۱۵۰ مأخذ و با استفاده از تجارب و مشاهدات شخصی مؤلّف (حدود ۴۰ مورد) تألیف شده است. کتاب به ترتیب حروف الفبا و اکثراً با ذکر مترادفات یونانی و اندلسی و بربری مرتّب شده است. ابن‌بیطار این تألیف خود را به الملک‌الصّالح ایّوبی اهداء کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن عبدالله سمانی (کاتب) ابن‌بَیطار مالَقی، ضیاءالدّین ابومحمّد عبدالله بن احمد (مؤلف)
موضوع اثر : داروشناسی
تاریخ خلق : ۸۷۱ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان