الحاوی فی علم التّداوی خوارزمشاهیان

نظر شما:

تألیف مشهور رازی مشتمل بر آنچه که پزشکان بدان احتیاج دارند از قواعد کلّی طبّی و حفظ‌الصّحة و چگونگی درمان بیماری‌ها. بخش‌های مختلفی از این کتاب در میان نُسَخ خطّی کتابخانهٔ ملک موجود است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : رمضان ۶۰۴ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، رویهٔ کاغذی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان, خط نسخ
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان