المغرب فی ترتیب‌المعرب خوارزمشاهیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۵۷/۰۰۰
پدید آورندگان : ناصر بن عبدالسید المطرزی (مؤلف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌ عربی
تاریخ خلق : ۶۰۲ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان