الکلمات‌القصار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۱۷/۰۰۰
موضوع اثر : کلمات قصار/شعر مذهبی
تاریخ خلق : ۱۰۲۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، رویه ترمه ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان