تاریخ یمینی خوارزمشاهیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عتبی (مولف) ناصح جرفادقانی (مترجم)
موضوع اثر : تاریخ کشورهای اسلامی /غزنویان
تاریخ خلق : ۶۱۸ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان