تاریخ یمینی خوارزمشاهیان

نظر شما:

تالیف عتبی و ترجمه ی ناصح جرفادقانی، نسخ ۳ محرم ۶۱۸، دارای کتیبه در صفحه ی اول، عنوان و نشان و عبارات عربی و اشعار به شنگرف، یادداشتی مربوط به سلیمان میرزا در ۱۴ جمادی الآخر ۱۲۶۱ در حصارک تهران نوشته شده بر صفحه عنوان، یادداشت فرهاد میرزا قاجار در تاریخ رجب ۱۲۶۲ در پایان نسخه، بر کاغذ دولت آبادی در ۲۱۴ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای سیر ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عتبی (مولف) ناصح جرفادقانی (مترجم)
موضوع اثر : تاریخ کشورهای اسلامی /غزنویان
تاریخ خلق : ۶۱۸ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان