کفایهٔ مجاهدیه (/ کفایهٔ منصوری) صفویه

نظر شما:

رساله‌ای در دو «فن» و هرکدام در چند «قسم» و «مقاله» و «باب» که حدود سال ۷۸۰ق (/ ۷۹۸ق) تألیف و به شاه شجاع مبارزالدّین محمّد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عابدبن سلطان علی (کاتب) شیرازی، منصور بن محمّد (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۲۰ شعبان ۱۱۲۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان