کفایهٔ مجاهدیه (/ کفایهٔ منصوری) صفویه

نظر شما:

رساله‌ای در دو «فن» و هرکدام در چند «قسم» و «مقاله» و «باب» که حدود سال ۷۸۰ق (/ ۷۹۸ق) تألیف و به شاه شجاع مبارزالدّین محمّد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : شیرازی، منصور بن محمّد (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان