دیوان اشعار حروفی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۰۰/۰۰۲
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۴۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای آلبالویی لبه‌دار، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان