الحاوی فی التّداوی صفویه

نظر شما:

کتابی مفصّل و جامع در بیان داروهای کم‌بهای امراض که همه‌جا و همه‌وقت در دسترس است با حذف حشو و زواید معمول مشتمل بر پنج «مقاله» و هر کدام در چندین «باب».
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۸۸/۰۰۲
پدید آورندگان : طبیب شیرازی، نجم‌الدّین محمود بن صاین‌الدّین الیاس (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان