بوستان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۶۰/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه هندی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان