پیر و جوان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۷۹/۰۰۰
پدید آورندگان : نصیرالدین محمد میرزا نصیر (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، تذهیب و جدول کشی و طلااندازی بین سطور،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان