واجبات نماز صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۱۶/۰۰۳
موضوع اثر : نماز
تاریخ خلق : ۱۰۸۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان