حفظ صحّت (انوار حکمت) صفویه

نظر شما:

قصیده‌ای الفی (با قافیهٔ «الف») دربارهٔ انواع اطعمه و اشربه، جنبش و آرامش، خواب و بیداری، فصول و آب و هوا که در سال ۹۳۷ق سروده و به ظهیرالدّین محمّد بابُر (۹۲۳-۹۳۷ق) اهداء شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۰۴/۰۰۱
پدید آورندگان : یوسفی هروی، یوسف بن محمّد (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی / شعر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان