حقایق اسرار الطّب صفویه

نظر شما:

کتابی در سه «فن» و هر کدام در چند «قسم» و «فصل» که در ۹۵۷ق تألیف و به ابوالمفاخر صدرالدّوله قاسم بن عراق بن جعفر اهداء شده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۷۱/۰۰۱
پدید آورندگان : سجزی (/ سنجری)، مسعود بن محمّد (مؤلف) محمدرضابن محمدتقی گیلانی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۰۴۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان