دیوان حسن دهلوی صفویه

نظر شما:

ازنجم الدین حسن دهلوی سنجری ازشعرای مشهورزبان فارسی هنداست و دیوانش طبع شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۶۰/۰۰۰
پدید آورندگان : نجم الدین حسن دهلوی سنجری (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی هند) قرن 8
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان