نهایةالحکمة صفویه

نظر شما:

شعر عرفانی- قرن ‎۹ق- تصوف
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۱/۰۰۴
پدید آورندگان : جمال الدین محمد جمالی اردستانی (عارف و شاعر و مولف قرن۹)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی عرفانی)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان