بدایةالمحبة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۱/۰۰۱
پدید آورندگان : جمال الدین محمد جمالی اردستانی (عارف و شاعر و مولف قرن ۹)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی عرفانی - تصوف)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان