الدعاء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۵۶/۰۰۰
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ, دعاها
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان