معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : شمس فخری اصفهانی (مؤلف)
موضوع اثر : عروض و فن شعر/واژه‌نامه‌
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، رویه کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان