مکاتیب صفویه

نظر شما:

از شیخ ابو اسحاق، گردآوری مرید او حسین بن معین الدین میبدی به دستور همان شیخ ابواسحاق، کاغذ ترمه جلد تیماج لبه دار تریاکی دارای ۱۲۶ برگ ۱۷ سطری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۷/۰۰۲
پدید آورندگان : غیاث‌الدین ابواسحاق (مؤلف)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی و نامه های فارسی )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج لبه دار،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان