تحفه عباسیه صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ و نستعلیق از سده یازدهم دارای ۱۶۵ برگ ۱۵ سطری کاغذ ترمه جلد تیماج زرد مجدول این اثر از قاضی بن کاشف الدین محمد یزدی به نام شاه عباس صفوی و گفتاری است در پاسخ سه مساله هیات
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۹۱/۰۰۱
پدید آورندگان : قاضی‌بن کاشف‌الدین یزدی (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه, نجوم
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان