معرفت تقویم صفویه

نظر شما:

تالیف عبدالقادر رویانی، نستعلیق سده ۱۱، نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۱۱ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۷/۰۰۸
پدید آورندگان : عبدالقادربن حسن رویانی (مؤلف)
موضوع اثر : گاهنامه‌ها/ گاهشماری‌/ نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان