روزنامه صفویه

نظر شما:

تالیف ابومعشر بلخی، نستعلیق سده ۱۱، بر کاغذ ترمه در ۳ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۷/۰۱۴
پدید آورندگان : ابومعشر بلخی (مؤلف)
موضوع اثر : روزنامه ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان